oxycontin biverkningar

oxycontin biverkningar. Eventuella biverkningarMycket långsam eller svag andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste risken med läkemedel såsom OxyContin (opioider) och kan till och med vara livshotande. Sömnighet, yrsel, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, klåda Hur länge kan man ta OxyContin? Dygnsdosen av OxyContin depottabletter delas upp och ges var 12:e timme. Vid smärtgenombrott ska kortverkande oxikodon användas (OxyNorm kapslar) vid behov, dock ejRead More

X